Ilona Leib

Juhataja

Telefon613 0610

Mobiiltelefon516 5654

E-postilona@prpartner.ee

PR Partneri asutamisest alates on Ilona tegelenud suurettevõtete, avaliku ja kolmanda sektori ettevõtete nõustamisega ning juhtinud mitmete suurejooneliste eriprojektide kommunikatsiooni. Ta on tegelenud nii avaliku arvamuse kujundamise kui ka lobby’ga. Ta on koostanud kommunikatsioonistrateegiaid ja viinud läbi meediakampaaniaid äriühingute turunduseesmärkide toetuseks, nõustanud ja esindanud kommunikatsioonikriisidesse sattunud osapooli, sealhulgas poliitiliste kriiside osapooli kommunikatsiooni juhtimises. Ilona on Tartu Ülikooli kriisikommunikatsiooni lektor ning viinud läbi erinevaid kommunikatsioonitreeninguid sadadele riigi- ja omavalitsuste ametnikele ja erinevate ettevõtete töötajatele.

TÖÖKOGEMUSI

Ilona on nõustanud äriühinguid positsioneerimisel ja repositsioneerimisel ning era- ja avaliku sektori organisatsioone muutuste juhtimisel. Ta on tegelenud kaubamärgi lansseerimise korraldamiste ja innovatiivsete toodete kommunikatsiooni nõustamisega, töötanud välja ja viinud läbi turundus- ja sotsiaalturunduskampaaniaid. Läbi aastate on ta nõustanud erinevaid poliitilisi jõude valimiskampaaniate planeerimisel ja läbiviimisel.

Lisaks on Ilona viinud läbi fookusgrupiuuringuid, nõustanud kohalikke omavalitsusi ja riigiasutusi kommunikatsiooni strateegilistes ja praktilistes küsimustes ning tegelenud tervishoiukommunikatsiooniga strateegilisel ja praktilisel tasandil.

Ilona on tegelenud mitmete suurte kunstiprojektide ning asutuste kommunikatsiooni korraldamisega ning planeerinud ja viinud läbi spordikommunikatsiooni projekte nii spordialade liitudele, sportlastele kui ka spordiklubidele.

Ilona on koos kolleeg Kirsti Ruuliga viinud läbi seminare avaliku arvamuse kujundamisest, meediasuhtlemisest, organisatsioonikommunikatsioonist ja korraldanud motivatsioonitreeninguid ning kriisikommunikatsiooni õppusi ja simulatsioone.

Ilona on üks Eesti riikliku kriisikommunikatsiooni süsteemi loojatest ja siseministeeriumi 2003. aastal välja antud kriisikommunikatsiooni käsiraamatu koostajatest. Ilona on kriisikommunikatsiooni valdkonnas koolitanud üle paarisaja Eesti turvalisuse valdkonna juhi ja kriisireguleerija. Aastatel 2002-2004 on Ilona olnud riikliku kriisireguleerimise meeskonna meediagrupi juht erinevate juhtumite puhul (lennuõnnetused 2001 ja 2003) ning olnud võtmenõustajaks nii poliitiliste kui ka äriliste kriiside lahendamisel.

Ilona on Tartu Ülikoolis kriisikommunikatsiooni lektor ning ta on õpetanud suhtekorraldust ka Tallinna Ülikoolis. Aastatel 1999-2004 on Ilona töötanud siseministeeriumi avalike suhete juhina, nõustades karjääri jooksul viit siseministrit. Ilona juhtis 1999. aastal Reformierakonna riigikogu valimiste kampaaniat Tartus. Aastatel 1994-1999 oli börsiettevõtte Estiko kontserni infojuht, kuuludes ka kontserni direktsiooni.

HARIDUS

Ilona on lõpetanud 2003. aastal Tartu Ülikooli bakalaureuse kraadiga ajakirjanduse erialal, jätkates samas magistriõppes avalikkussuhete ja teabekorralduse erialal. Ilona on tegelenud korruptsioonijuhtumite kommunikatsiooni uurimisega.
Magistritöös keskendub ta informatsiooni avaldamise mõjude uurimisele kriminaalmenetluse protsessis.

MUUD HUVID

Ilona on Eesti Kunstimuuseumi Kunstisõprade Seltsi ning Eesti Akadeemilise Ajakirjanduse Seltsi liige. Ta on olnud tegev muinsuskaitseliikumises ja osalenud aktiivselt kodanike komiteede tegevuses, olnud Pan-Euroopa Eesti noorteühenduse juht ning Reformierakonna noorteühenduse üks asutajatest.

Vabal ajal mängib Ilona tennist, käib teatris ja kontsertidel, loeb ja proovib kätt maalimises.