PR Partner on 2005. aastal asutatud Eesti kapitalil põhinev ettevõte. Lühend PR meie nimes tähendab suhtekorraldust (ingl k public relations). PR Partneri kaubamärgi all osutame kõiki suhtekorraldusteenuseid strateegilisest nõustamisest meediasuhtluse ja kommunikatsioonitreeninguteni.

Meie väärtused

Tänapäeva maailmas on informatsioon üks suuremaid mõjujõu instrumente. Kes kasutab informatsiooni targalt, kontrollib ka olukorda ning leiab lahendused olulise tähtsusega küsimustes.

Kommunikatsioon on informatsiooni juhtimine, mis on osa strateegilisest juhtimisest. Meie arvates ei ole kommunikatsioon pelgalt abivahend, millega korrigeerida muus juhtimises viltu läinud otsused, vaid võimalus saavutada edu, seda kinnistada ja probleeme ennetada.

Professionaalsus, lojaalsus ja pühendumus on väärtused, millest oma töös lähtume. On suur au ja väljakutse anda panus oma kliendi eduloosse. Kliendi ja suhtekorraldaja koostöö on partnerlus- ja usaldussuhe. Meil on kogemused tundliku informatsiooniga ümberkäimisel, selle kasutamisel ja kaitsmisel.

Meilt on küsitud, millise vastutuse suhtekorraldaja olukorra lahendamisel võtab. PR Partner võtab nii palju vastutust, kui palju klient on meid vastutust võtma usaldanud.

PR Partner tähendab meie jaoks aastatega läbiproovitud koostööd ja rikkalikke erialaseid kogemusi. Meie arvates on oluline mõelda kaugemale ette kui vaid paar käiku. Teeme oma tööd vastutustundlikult, loominguliselt ja enesekriitiliselt ning mis peamine – rõõmuga. Me oskame seda teha ja meile meeldib tulemuste saavutamine.

Ilona Leib
Maia Burlaka
Ester Riispapp
Jaanika Palm
Maarja Raevald
Raigo Jahu