Koolitused

PR Partneri koolitused valmivad kui rätsepatöö – tulemus peab olema nagu valatud. Koolituste ettevalmistamisel ja läbiviimisel võtame arvesse tellija olemuse ja tema kavatsused  – nii saame tagada käsitletavate teemade asjakohasuse ja õppimise viisi, olgu selleks loengu, seminari, kaameratreeningu, rühmatöö, lauaõppuse või simulatsiooni formaat. Kommunikatsioonist saab ja peabki rääkima lihtsalt ja arusaadavalt kõigi erialade esindajatele ja ametite kandjaile. Koolitaja ülesanne on toetada läbi õppimise ja enesearenduse organisatsiooni edulugu.

  • Avalike esinemiste nõustamine ja kõnetreeningud
  • Meediatekstide kirjutamine, sh pressiteated, arvamuslood, kommentaarid
  • Meediatreeningud, sh kaameraga
  • Strateegilise kommunikatsiooni koolitused
  • Kriisikommunikatsiooni koolitused
  • Kriisiõppused ja kriisisimulatsioonid (stsenaariumide ettevalmistamine, läbiviimine, soovi korral simulatsioonikeskkonnas)

Täienduskoolitusasutusena väljastab PR Partner koolituse läbinutele vastavalt õppekavale tõendi või tunnistuse. Tutvu õppekorralduste alustega ja täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alustega.