Skip to content

PRBI blog: 6 Reasons a Boutique Agency Might be the Right Choice for Your Next Job

Suures agentuuris töötamisel on oma eelised, kuid seekord toome välja plussid, miks on mõnus töötada väiksema meeskonnaga n-ö butiikagentuuris.

1. Vähem bürokraatiat

Väiksemas ksommunikatsioonibüroo ei kujutaks ettegi, et pöördud küsimusega kolleegi poole, kes peab seda täpsustama oma ülemusega, seejärel järgmise ülemusega jne. Väiksemas meeskonnas ei ole tüüpiliselt sellist hierarhiat, vaid soositakse võrdset kohtlemist ning suhtlust kogu tiimi vahel. Niisamuti on ebatõenäoline, et agentuuri juht ei tutvu või ei tee koostööd praktikantidega, nagu võib juhtuda suurettevõttes.

2. Parem meeskonnadünaamika

Väiksemas agentuuris töötades loote tõenäoliselt head ja lähedased suhted oma meeskonnaga, õpite tundma üksteise huvisid ning suhtlete iga päev. Seesugune soe töökeskkond mõjub hästi nii töötajaile endile kui ka ettevõttele, sest positiivsus tagab parema produktiivsuse. Kuigi ka suurtes firmades saab luua ühtehoidva meeskonna, ei lähe see alati nii. Mida rohkem töötajaid, seda enam võib tekkida vajadus silma paista ning üksteisega konkureerida. Butiikagentuuris aga kolleegid toetavad üksteist, sest nad teavad, et mida paremini läheb meeskonnal, seda paremini läheb ka ettevõttel.

3. Suur võimalus areneda

Butiikagentuuris pole ükski tööülesanne liiga suur või väike ning inimesel on võimalik töötada ka valdkondadega, millest ta tahaks lihtsalt rohkem teada saada. Eri oskustega kolleegid täiendavad üksteist ning toetavad meelsasti teistegi arengut. Võimalus turvalises keskkonnas õppida ja areneda on ka üleüldiselt töötajate seas hinnatud ning suurendab nende meelerahu.

4. Suurem iseseisvus

Üks suuri eeliseid väiksemas firmas on võimalus jagada ja juhtida oma loomingulisi ideid. Butiikagentuurid usaldavad oma töötajaid ja lasevad neil tihti iseseisvalt oma projektidega tegutseda, sest vajadusel on alati võimalus abi ja tuge saada. Sugugi vähem oluline pole see, et töötaja tunneb, et teda usaldatakse. Meeskonnaliikmed saavad tegutseda nii iseseisvalt kui ka teistega koos ega vaja mikromanageerimist.

5. Panust märgatakse

Kuna meeskonnaliikmed teevad palju koostööd, on ka kergem igaühe panust märgata ja hea sõnaga tunnustada. Projekt on oluline alates ideest kuni kirja pandud ja viimistletud sõnumiteni. Ja isegi kui projekti tulemus pole päris selline kui ette kujutasite, saab toetavas seltskonnas vigadest õppida. Kui aga projekt on edukas, siis on kõigil hea meel näha oma ideede ja eesmärkide teokssaamist.

6. Enesekindlus kasvab

Enesekindluse märgatav suurenemine on üks olulisemaid tahke, mida butiikagentuuris töötades võite kogeda. Kokkupuude klientidega ning koostöö meeskonnaga suurendab ajapikku oluliselt teadmisi ja oskusi. Tuleb õppida usaldama ennast ja oma meeskonda ning uskuda, et saad mistahes ülesandega hakkama – eduelamus võib võtta algul veidi aega, kuid kindlasti tuleb.

Artikkel ilmus algselt üleilmse kommunikatsioonibüroode võrgustiku PR Boutiques blogis.