Skip to content

Kommunikatsiooni planeerimine ja teostamine

Tõhus ja sihitud kommunikatsioon aitab saavutada eesmärke ja hoida tähendusrikkaid suhteid oluliste siht- ja sidusrühmadega. Mõnikord eeldab kommunikatsiooni planeerimine tööd meediaga, teinekord aga hoopis läbimõeldud lähenemist sisekommunikatsioonile või säravaid esitlusi ja etteasteid konverentsidel. PR Partneris järgneb heale plaanile osav teostus.

  • Kommunikatsiooniplaan
  • Meediaplaanid ja meediatöö
  • Sisekommunikatsioon
  • Sotsiaalmeedia plaan
  • Kampaaniad ja sündmused
  • Sõnumiloome
  • Turunduskommunikatsioon
  • Avalikud esinemised
  • Meediamonitooring