Skip to content

Tööandja bränding ja sisekommunikatsioon

Inimesed on ettevõtte suurim vara ning organisatsioonikultuuri loomine on pidev ja pikaajaliselt kasulik investeering. Kui töötajad usuvad ettevõttesse, jagavad selle väärtusi ja jutustavad sinu lugu, siis paistab see ka välja. Tööandja bränding aitab ettevõttel kasutada oma tugevusi, et töötajad oleks hoitud ja motiveeritud ning uued talendid leiaksid kergemini tee sinu meeskonda. 

  • Sisekommunikatsioon
  • Sisekommunikatsiooni strateegia ja plaan
  • Senise sisekommunikatsiooni analüüs, soovitused
  • Kanalite valik
  • Brändisaadikute valik ja koolitamine
  • Mainekujundus
  • Partnersuhted
  • Sündmuste korraldamine