Skip to content

Kommunikatsioonistrateegia

Hea kommunikatsioonistrateegia on töövahend, mis keskendub kõige tähtsamale ning aitab mõtestatult eesmärke saavutada. Selles on kokku lepitud kommunikatsiooni eesmärgid, sõnumid ja prioriteedid. Strateegia toetab pikaajaliste eesmärkide saavutamist, kommunikatsiooniplaanid teeme lühemaks perioodiks ja detailsemalt.

  • Kommunikatsiooni konsultatsioon
  • Strateegia töötoad
  • Turunduskommunikatsioon
  • Sisekommunikatsioon
  • Valitsussuhted ja lobby
  • Mainekujundus
  • Kommunikatsiooniuuringud ja -auditid