Skip to content

Koolitused ja kaameratreeningud

Meie kogenud koolitajad Ilona Leib, Ester Riispapp ja teised teevad kommunikatsiooni teemad lihtsaks ja kõigile arusaadavaks. Kommunikatsioon on eesmärkide elluviimise kiirendi, seetõttu vajavad seda tarkust kõigi elualade inimesed. PR Partneri koolitajad oskavad pakkuda mõttepartnerlust kõigis kommunikatsiooni valdkondades strateegilisest kommunikatsioonist personaalse meediatreeninguni.

Läbimõeldud ja läbi arutatud kommunikatsioon toetab eesmärkide saavutamist, seetõttu on tark korraldada organisatsiooni võtmeisikutele ühiseid kommunikatsioonikoolitusi. Koolituse fookus tasub eelnevalt läbi arutada, sest kui kõik meeskonnaliikmed saavad eesmärkidest ja nendeni jõudmise viisidest ühtemoodi aru, saavutame rohkem ja kiiremini. PR Partneri koolitused valmivad rätsepatööna. Võtame arvesse osalejate varasemat kogemust ja seatud eesmärke. Kasutame nii loengu, seminari, rühmatöö, kaameratreeningu, lauaõppuse kui ka simulatsiooni formaati.

 

  • Strateegilise kommunikatsiooni koolitused
  • Meediakoolitused
  • Meediatreeningud ja kaameratreeningud
  • Esinemistreeningud
  • Kriisikommunikatsiooni koolitused
  • Meediatekstide kirjutamine, sh pressiteated, arvamuslood, kommentaarid
  • Avalike esinemiste nõustamine
  • Kriisiõppused ja kriisisimulatsioonid (stsenaariumide ettevalmistamine, läbiviimine, soovi korral simulatsioonikeskkonnas)

Täienduskoolitusasutusena väljastab PR Partner koolituse läbinutele vastavalt õppekavale tõendi või tunnistuse. Tutvu õppekorralduste alustega ja täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alustega.