Ester Riispapp

ester riispapp

Strateegiline konsultant

+372 529 9347

ester@prpartner.ee

Ester nõustab ettevõtteid ja organisatsioone kommunikatsiooni strateegilise juhtimise ja turunduskommunikatsiooni küsimustes. Estri peamine ülesanne on kliendi eesmärke toetavate kommunikatsioonistrateegiate ja -plaanide väljatöötamine ning elluviimine. Ta osutab praktilist suhtekorraldusabi ning on viinud läbi kõrgetasemelisi ja meedias silma paistnud konkursse, kontserte, näitusi, esitlusi ning pressiüritusi.

Ester hindab kõrgelt kommunikatsioonitöö vaheldusrikkust ning võimalust süvitsi eriilmeliste valdkondadega tutvuda. Samuti peab ta lugu erialasest väljakutsest leida kliendil inforohkel ajastul võimalusi eristuda, silma paista ning jõuda kliendi jaoks prioriteetsete rühmadeni.

Töökogemusi

Ester liitus PR Partner meeskonnaga 2008. aastal. Tema varasemad kogemused giidina Tšehhis on viinud teda kokku paljude inimeste ja olukordadega ning kinnistanud teadmise, et tegelik elu oma mitmekesisusega nõuab lisaks hoolikale ettevalmistusele külma närvi ja tugevat annust loomingulisust.

Haridus

Ester on lõpetanud Tallinna Ülikooli eesti filoloogia eriala bakalaureuse kraadiga ning samas cum laude kommunikatsiooni eriala magistriõppe.

Muud huvid

Estrile pakuvad huvi ühiskondlikud protsessid ning info levik kanalite killustatuse ajastul. Vabal ajal naudib Ester kinokunsti, kirjandust ning reisimist, tihti võib teda leida ka aitamas sõpru kodustes remonditöödes.