Skip to content

Koostöö PR-firmaga – 5 asja, mida võiks teada ja arvestada

Tunned, et vajaksid kommunikatsioonibüroo nõuandeid, kuid ei tea, millest alustada? Jagame viit mõtet, mida ettevõte võiks enne koostöö alustamist enda jaoks läbi mõelda.

1. Mis on teie toote või teenuse juures eriline?

Kommunikatsioonibüroo saab aidata välja mõelda sõnumeid ja strateegiaid, kuidas suurendada avalikkuse huvi teie toote või teenuse vastu. Selleks peame aga teadma, kuidas eristub see konkurentidest. 

Näiteks, kas tegu on tootega, mis pakub uudset, kiiremat, lihtsamat või odavamat viisi millegi tegemiseks. Kui tegu on tootega, mis pole oma valdkonnas otseselt uus või revolutsiooniline, peab selles olema midagi muud märkimisväärset. Näiteks on põnev, kui teie ettevõte on leidnud millegi tootmiseks palju keskkonnasõbralikuma viisi või on selle kasutamine võrreldes muude toodetega väga energiasäästlik. 

Kommunikatsioonibüroo peab teadma fakte, kuidas toode või teenus eristub – see on esimene samm, kuidas välja töötada selle edendamise strateegia. 

2. Kes peaks teie toodet või teenust ostma?

Vastus ei saa olla „kõik“. Isegi rahvusvahelised suurettevõtted ei püüa oma toodet kõigile maailma elanikele turustada. Nemadki valivad iga toote jaoks kõige sobilikumad sihtrühmad ning kanalid, kuidas nendeni jõuda. Mida täpsemini on määratletud sihtrühm ja nendeni jõudmiseni strateegia, seda väiksemad on turunduskulud ning suurem on võimalus, et tarbija seda toodet või teenust ostab. 

Mõelge näiteks invatõstukile, mis on päris kopsaka hinnaga toode. Sihtrühmaks ei saa olla kõik puudega või eakad inimesed, sest kõigil neil ei pruugi olla liikumisraskusi. Eelarvegi on määrav, sest isegi kõik liikumisraskusega inimesed, kes vajaksid invatõstukit, ei saa seda endale lubada. Seega on kõige tõenäolisem sihtrühm jõukamad liikumisraskusega inimesed (või nende hea sissetulekuga lapsed vms). Sihtrühma saab ka edasi kitsendada, sest enamikes kortermajades on lift, mis annab liikumisraskusega inimesele paremad võimalused. Seega pigem võib keskenduda eramajade elanikele. 

Kui sihtrühm on hästi määratletud, saab PR-firma aidata koostada sõnumid ja valida kanalid, kus sihtrühmani jõuda. 

3. Millised on teie ettevõtte (või toote/teenuse) tugevad ja nõrgad küljed?

Kommunikatsioonibüroo ülesanne on luua sõnumid, mis rõhutavad teie ettevõtte tugevusi ja aitavad need maksimaalselt ära kasutada, kuid samas väldivad võimalikke ohte ja nõrkusi. Õigeks tegutsemiseks vajame aga neile küsimustele ausaid vastuseid.

4. Missugune on teie eelarve?

On mõistetav, et oma suhtekorralduse eelarvet avaldades tekib hirm, et kommunikatsioonibüroo mõtleb välja lahendused, mis pigistavad eelarve tühjaks, isegi kui asju saaks soodsamalt teha. Kommunikatsioonibüroo vaatenurgast pole aga mõtet aega kulutada strateegiale, mille maksumus ületab oluliselt kliendi eelarvet. Ettevõtte huvides peaks olema eelarve läbipaistvus, et kommunikatsioonibüroo saaks leida neile parimad võimalikud lahendused. 

5. Milliseid eesmärke soovite täita?

Kommunikatsioonitegevuste tulemusi saab erinevalt mõõta, kuid selleks on vaja paika panna ka eesmärgid, mida üritatakse saavutada. Suurem müügiedu võib olla üks neist, kuid hea vahe-eesmärk on ka see, et rohkem kliente jõuaks ettevõtte kodulehele ja leiaks toote üles. Siis saab edasi püüelda suurema müügiedu poole. 

PR-firmaga kliendisuhet luues tuleb püstitada realistlikud ootused. Näiteks ei ole väga tõenäoline, et tagasihoidliku eelarve ja tavapärase tootega start-up jõuab Wall Street Journalisse, hoolimata sellest, kui palju PR-firma pingutab. 

***

Need viis on põhilised, kuid kindlasti mitte ainsad tähtsad küsimused, millele kommunikatsioonibürooga koostöö puhul mõelda. Kui need on läbi arutatud, saab edasi minna detailsemaks ning leida koos parimad viisid kommunikatsioonitegevusteks. 

Artikkel ilmus algselt üleilmse kommunikatsioonibüroode võrgustiku PR Boutiques blogis.