Skip to content

5 põhjust, miks strateegiline kommunikatsioon viib sihile

Strateegiline kommunikatsioon on läbimõeldud lähenemine, kus kommunikatsiooni tegevused toetavad organisatsiooni eesmärke. Ester Riispapp toob välja viis peamist kasutegurit, miks strateegiline kommunikatsioon on kasulik kliendile ja samas väärtuslik neid toetavale kommunikatsioonibüroole.

1. Ühine arusaam kommunikatsiooni vajalikkusest ja võimekusest

Tuumküsimus kommunikatsioonis on, mida soovime kommunikatsiooniga saavutada ja miks? Selleks, et kommunikatsioon saaks aidata kaasa ettevõtte eesmärkidele, on vaja kokku leppida kommunikatsiooni eesmärkides. Olgu selleks siis tööandja bränding, et leida sobivaid töötajaid, mainekujundus investorites huvi tekitamiseks või hoopis midagi muud. Miks me kommunikatsiooni teeme?

2. Teekaart eesmärkide saavutamiseks

Kommunikatsiooni eesmärgist sõltub omakorda, kes on sihtrühm, mis on teemad, milles soovime kaasa rääkida, mis on meie sõnumid ja põhiseisukohad, kes on kõneisikud ja milliste kanalite kaudu nendeni võiksime jõuda. Strateegiline kommunikatsioon tähendab, et meil on need küsimused läbi arutatud ja teame ühist suunda – ning loome plaani, et sinna jõuda! 

Proaktiivse plaaniga leiame võimalusi kõnetada meie jaoks olulisi inimesi ja teha seda nende jaoks väärtuslikul viisil.

3. Strateegia hoiab kliendil väärtuslikku aega kokku – meil ka!

Kommunikatsioonistrateegia on praktiline töövahend, millel on lihtne ja selge struktuur. See luuakse koostöös: agentuur õpib tundma klienti ja tema valdkonda, nii oskab agentuur klienti paremini nõustada. Organisatsioon saab aga tervikliku pildi oma kommunikatsioonist. Ilma strateegiata kulutame paratamatult rohkem aega jooksvatele aruteludele ja edasi-tagasi infovahetusele. 

Lisaks, igasuguste tekstide kirjutamine võtab vähem aega, sest oleme kokku leppinud põhisõnumid, teemad, prioriteedid. Nii valmivad pressiteated ja kommentaarid kiiremini – boonusena on need ka sisukamad! Samuti märkame agentuurina edukamalt võimalusi, kui avaliku arvamuse teemade ringi tõuseb midagi, milles klient saaks või peaks kaasa rääkima – tunneme klienti ja tema fookust põhjalikult. 

4. Sõnumid, sõnumid, sõnumid

Kui meil on võtmesõnumid kokku lepitud, siis saame neid hõlpsalt kasutada eri tekstides alates arvamuslugudest kuni sotsiaalmeedia postitusteni. Lisaks on kõneisikutel kergem esinemisteks valmistuda ja õnnestuda kui nad teavad ettevõtte põhiseisukohti, millest nii avalikel kui ka meediaesinemistel lähtuda.

5. Juhtimine on seotud kommunikatsiooniga

Kogenud juhid teavad, et kommunikatsiooniks tuleb valmistuda nii otsuste tegemisel kui ka muutuste ja protsesside juhtimisel. Tänu strateegilistele aruteludele kasvab organisatsiooni teadlikkus ja võtmeisikute tähelepanelikkus kommunikatsiooni vajaduste suhtes.

Võtmeisikud on otsuste langetamisel oskuslikumad. Nad teavad, et kommunikatsiooniga tuleb arvestada juba otsust langetades. Kuidas otsuseid kuuldakse ja tajutakse, mis laadi infot inimesed antud hetkel kõige enam vajavad ja mis küsimused neil tekivad, mis on nende ootused ja hirmud?

Artikkel on koostatud PR Boutiques Internationali 2023. aasta juunis toimunud Euroopa Member Lab-i jaoks.