Skip to content

Maiken Mägi

Kommunikatsiooni projektijuht

+372 5336 5992
maiken@prpartner.ee

Tänu toimetajaharidusele ning vaheldusrikkale kogemusele ajakirjanduses suudab Maiken käsitleda väga erisuguseid teemasid, tekste ladusalt üles ehitada, leida üles kõige olulisemad mõtted ning keeleteemadel hüva nõu anda. Asjade tuuma tabamine annab suure eelise erinevate projektide juhtimisel. Siiras huvi selle vastu, kuidas mõni toode või teenus töötab ja inimesteni jõuab või millised võlud ja valud on erisuguste ametite esindajatel, teeb temast suurepärase projektijuhi.

TÖÖKOGEMUSI
Maikenil on seljataga mitmekülgne kogemus ajakirjanduses. Ta on kirjutanud Maalehte ning pannud Postimehes kokku nii tarbija- kui ka terviseuudiseid. Tema seni suurimaks projektiks on olnud koolinoortele suunatud nädalalehe Postimees Juuniori käivitamine ja eestvedamine kolme aasta vältel. Noorteväljaanne pakkus lihtsas ja selges keeles uudis- ja persoonilugusid ning meelelahutust tuhandetele lastele, nende sõpradele ja peredele.

HARIDUS
Maiken on lõpetanud 2015. aastal Tallinna Ülikoolis eesti filoloogia bakalaureuseõppe ning 2022. aastal keeletoimetamise magistriõppe. Suurest huvist terviseteemade vastu on ta end koolitanud ka Annely Sootsi Tervisekoolis toitumisnõustaja erialal.

MUUD HUVID
Vabal ajal võib teda leida peamiselt spordiklubist, aga ka rahvajooksudelt. Ta naudib väga loodust ning kogub liikudes tervislikke samme. Kindlasti ei ütle ta ära ka heast kontserdist või uue riigi avastamisest.